Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España, Alfabetización Internacional) Čeština (Česko)
neděle 21. července 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

VBCorner NET se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web VBCorner NET a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu VBCorner NET souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

VBCorner NET shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. VBCorner NET také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na VBCorner NET automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou VBCorner NET využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu VBCorner NET.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu VBCorner NET, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: VBCorner NET nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

VBCorner NET doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na VBCorner NET. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. VBCorner NET nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo VBCorner NET a rodinu webů VBCorner NET.

Použití osobních informací

VBCorner NET shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu VBCorner NET a k poskytování služeb, o které jste požádali. VBCorner NET také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z VBCorner NET a jeho přidružených částí. VBCorner NET vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. VBCorner NET neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. VBCorner NET Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc VBCorner NET může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb VBCorner NET a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

VBCorner NET nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

VBCorner NET udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu VBCorner NET za účelem zjištění, jaké služby VBCorner NET jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům VBCorner NET, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web VBCorner NET prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící VBCorner NET nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku VBCorner NET a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů VBCorner NET nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web VBCorner NET používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky VBCorner NET nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti VBCorner NET, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb VBCorner NET nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

VBCorner NET zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. VBCorner NET uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

VBCorner NET vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se VBCorner NET nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte VBCorner NET na adrese vbcorner@vbcorner.net. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2002-2021 Giorgio Brausi (aka gibra)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation